Învață pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. - Proverbe 22:6

Ce este școala duminicală?

Școala duminicala este un program de educare a copiilor, ținut duminica la biserica, de obicei într-o camera anexa în paralel cu unul dintre programele pentru adulți.

Grupele de copii:
1. Grupa mica 4,5-7 ani
2. Grupa mijlocie 7-10 ani
3. Grupa mare 10-13 ani

Responsabili: Samuel Brindea, Teofil Primicheru, Beniamin Ilioni

Ce cuprinde școala duminicală?

1. Rugăciune

Orice lucru bun începe cu rugăciune. Aceasta este rostită fie de învăţător, fie de unul dintre copii, sau poate fi colectivă, rostindu-se împreună rugăciunea Tatăl Nostru. De asemenea, în acest timp, fiecare copil poate spune un motiv pentru care doreşte să se roage împreună cu ceilalţi: pentru un membru bolnav al familiei, pentru un prieten sau un coleg de clasă, pentru misionari.

2. Lecție biblică

„… din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi” 2 Timotei 3:15.
Iată trei din obiectivele principale ale predării lecţiei: cultivarea copiilor în vederea cunoaşterii Bibliei, crearea şi dezvoltarea interesului pentru toată viaţa de a studia Biblia, încurajarea şi îndrumarea copilului de a aplica Cuvântul lui Dumnezeu în viaţa de zi cu zi.

3. Cântări

„Lăudaţi pe Domnul! Căci este frumos să-L lăudăm pe Dumnezeul nostru, căci este plăcut şi se cuvine să-L lăudăm.” (Psalmul 147:1).
Se aleg cântece prin care copiii Îl glorifică pe Dumnezeu.

4. Verset de memorat

„Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!” (Psalmul 119:11)
Se alege versetul care ilustrează cel mai bine ideea centrală a lecţiei şi folosindu-se diferite metode de învăţare (mimică, gesturi şi materiale vizuale, auditive), copiii îl memorează.

5. Lecție misionară

„Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.” (Marcu 16:15)
Cuprinde relatări despre misionari contemporani, cântece cu mesaj misionar, rugăciuni specifice pentru misionari, scrisori către misionari, colete pentru lucrarea misionară etc.

6. Joc recapitulativ

Motivele pentru care recapitulam sunt multiple: corectarea unelor erori sau neînțelegeri, pentru a fixa învățătura, a descoperi ce știu copiii și ce au înțeles, a le da copiilor încă o ocazie de a participa la lecție si de a-i încuraja în vederea aplicării.

Alte activități: colecta, lucru manual, gustări, concursuri, timp pentru repetiții, discuții pe anumite subiecte

Care sunt scopurile școlii duminicale?

  • Copiii să înțeleagă Cuvântul lui Dumnezeu
  • Copiii să creadă în Domnul Isus
  • Copiii să crească în credință, sa se maturizeze spiritual
  • Copiii să fie implicați în viata bisericii locale
  • Copiii să fie implicați în lucrarea de misiune
  • Copiii să fie echipați pentru a fi lucrătorii de mâine
  • Copiii să fie bine organizați si pentru alte activități